Visie en missie van SV Blauw Wit Temse

Visie

SV Blauw Wit Temse is een club die zich vooral wil profileren als een echte dorpsclub. Een club die drijft op inzet van vrijwilligers, voetballers en niet voetballers uit eigen gemeente(Temse) en deelgemeenten(Steendorp, Tielrode en Elversele) of uit de heel nabije gemeenten ongeacht hun kwaliteiten of gebreken, kortom mensen met een hart voor het Temsese voetbal. Zonder hun inzet kan er geen voetbalplezier zijn voor onze vereniging. Iedere bijdrage aan het vrijwilligerswerk is belangrijk voor het voortbestaan van onze dorpsclub want zij vormt het fundament, het kloppende hart van onze vereniging.

SV Blauw Wit Temse wil sporten in teamverband en vooral samenwerken, niet alleen op het veld maar ook daarbuiten samen met spelers, trainers, afgevaardigden, bestuur, familie, andere clubs, gemeentelijke instanties, bondsinstanties, sponsors, en tenslotte supporters. Samen opbouwen om succesvol te zijn in alles wat we ondernemen.

Het uitgangspunt daarbij dat we voetbal spelen en voetbal beleven in een aangename dorpssfeer maximaal toegankelijk voor iedereen die zich kan identificeren met de doelstellingen van onze club SV Blauw Wit Temse.

Het is de bedoeling dat SV Blauw Wit Temse zijn supporters, symphatisanten, investeerders en sponsors goed en attractief voetbal kan aanbieden in een aanvallende speelstijl waarin de creativiteit in de voetballer helemaal tot uiting kan komen zodat de sfeer en het clubleven optimaal behouden wordt.

SV Blauw Wit Temse heeft de grenzeloze ambitie om een financieel gezond beleid te voeren en streeft naar een geleidelijke uitbouw van haar organisatie zodat we telkens aan de sportieve, financiele en wettelijke eisen kunnen voldoen.

SV Blauw Wit Temse wil een open en toegankelijk beleid vormen. Het bestuur en medewerkers moeten in een vertrouwensvolle en opbouwende sfeer kunnen werken en communiceren zodat de dorpsclub zijn product kan aanbieden aan regionale bedrijven en organisaties. Door kwaliteit, binding, uitstraling en vooral ook gemoedelijkheid moet SV Blauw Wit Temse een sportief uithangbord worden voor de regio.

SV Blauw Wit Temse beseft dat de uitbouw van de club(jeugdvoetbal) in de toekomst onmisbaar is in de structuur van de club. Dit moet zorgen voor de doorstroming van eigen spelers en maakt het aantrekken van externe “te dure” spelers overbodig.

De kernwoorden van deze visie zijn ontegensprekelijk…

*Plezier beleven aan het voetbal en zich amuseren in de club.

*Attractief voetbal brengen en een sfeervol clubleven aanbieden.

*Financieel gezond blijven.

*Zoveel mogelijk mensen en sporters van onze eigen gemeente bij betrekken.

*Kwaliteit, binding, uitstraling, gemoedelijkheid, teamspirit, samenhorigheid, verdraagzaamheid, vriendschap, eerlijkheid, sportiviteit, beleefdheid en loyaliteit zullen geregeld en meermaals aan bod komen.

*Anti-drug en dopingbeleid.

*bestrijden van agressie, racisme en pesterijen

*Burgerzin en respect voor iedereen.

Missie

*Voetbal is een sport die het beste in de sporter naar boven kan brengen.

*Daarnaast is voetbal bij uitstek een ontmoetingsplaats waar mensen met een gemeenschappelijke interesse contacten kunnen leggen en vrienden maken. Een grote gemeente als Temse heeft het recht op een eigen voetbalclub die door de mensen en voor de mensen van Temse geleid wordt met als doelstelling om door sportieve prestaties de gemeente in de Koninklijke Belgische voetbalcompetitie te vertegenwoordigen.

*Emotie en passie hebben er voor gezorgd dat mensen die zijn begaan met het voetbal in onze gemeente de handen in elkaar hebben geslagen om het voetbal terug naar Temse te brengen. SV Blauw Wit Temse wil samen met de gemeente Temse, de temsenaar en het Temsese bedrijfsleven het voetbal terug een eigen gezicht geven.

*Wij als SV Blauw Wit Temse geloven zeer sterk in een sociaal project waarin voetbal een ontmoetingsplaats kan en moet zijn voor onze spelers, hun familie, vrienden en kennissen. Deze groep mensen maakt van een club een vereniging en die vereniging moet altijd belangrijker zijn dan het individu.

Deze boodschap is in de sport de laatste jaren een beetje op de achtergrond geraakt en wij stellen vast dat er in veel sportclubs nog maar weinig binding is met de achterban. Daar willen we graag aan werken.

*We willen een SV Blauw Wit Temse neerzetten dat voor, door en met de Temse-voetballiefhebber zijn bestaansrecht heeft om zonder torenhoge ambities zich in de voetbalcompetitie te bewegen.

*Door de landelijke trend van minder toeschouwers zien we geen duurzame verhoging van het aantal toeschouwers meer. Wij geven dan ook voorrang aan de mogelijkheid om spelers uit onze eigen regio en later eigen opleiding in ons eerste elftal te laten spelen, zonder evenwel het kijkplezier voor de toeschouwers te verwaarlozen. Dit noemen we “lokaal voetbal”. Wij beschouwen dat als de reden van ons bestaan, als onze missie…

              “Temse lokaal voetbal geven”  

Theme: Overlay by Kaira
Fernand Schuermanstadion, Schoolstraat 63, 9140 Temse